Základní informace

Název pochodu:

Pochod cti a odvahy II. – noční pochod

Start pochodu: 26. 9. 2020 v 17.00 – 22.00
Konec pochodu: 27. 9. 2020 v 8:00

Délka pochodu: 10 a 30 Km

Start a cíl: Objekt hasičárny v Těchoníně u obecního úřadu
Cena pochodu: 600 Kč / 300 Kč
Parkování bude zajištěno v Těchoníně

Propozice

Žádáme účastníky aby se před pochodem seznámili s propozicemi.
Každý účastník musí být vybaven svítilnou a pevnou, pokud to možnost dovolí i nepromokavou obuví. Bude se překonávat vodní tok, a za špatného počasí budou rozbahněné cesty, mokré louky a lesní porosty.

více informací

Registrace

Registrační formulář na pochod.
Odesláním registrace se zavazujete uhradit příspěk na organizaci. Neuhrazené registrace po uplynutí termínu úhrady automaticky smažeme.

více informací

Zde si samostatně můžete zkontrolovat úhradu příspěvku dle Vašeho startovního čísla

více informací

Pochodnický
spolek

Pochodnický spolek se věnuje přípravám a organizaci pochodů pro širokou veřejnost

více informací

Mapy

Zde pro Vás chystáme náhled map ke stažení k tomuto pochodu

více informací

Ocenění

Zde pro Vás  náhled ocenění k tomuto pochodu

více informací

Pochod Combat Mírov 2020

Připravujeme

více informací
Pochod mezi hrady – Kokořín – Harasov 2020
17. 10. 2020, start mezi 7.00 – 10.00 hod
více informací
Pochod finanční stráže RČS IV. ročník
Termín pochodu:
31. 10. 2020

od 8.00 hodin

více informací