Covid – 19

Budeme sledovat nařízení vlády ohledně COVID – 19. Samotný pochod proběhne, ale bude upraven dle nařízení vlády, které vydá informace ohledně hromadných akcí.

Chceme upozornit, že pochod probíhá pouze na volných prostranstvích a v přírodě a ne v uzavřených prostorech.

Všichni účastníci budou včas informováni ohledně opatření, za kterých bude moci pochod proběhnout.