Poslední informace před pochodem

Dobrý den Vážení pochodníci,


chtěli bychom Vás informovat v této nelehké době, jak bude probíhat Pochod cti a odvahy II. 2020.

Start pochodu je od 17.00 hod. v objektu hasičárny Těchonín. Start bude probíhat do 22.00 hod. dne 26. 9. 2020

Konec pochodu je stanoven na 8.00 hod. dne 27. 9. 2020 v objektu hasičárny Těchonín (zde bude i výdej ocenění)

Kontrolní body:

CP 1 – Tvrz Bouda

CP 2 – Tvrz Hůrka

Strava na dlouhé trase bude zajištěna občerstvením na tvrzi Hůrka a v cíli. Krátká trasa bude mít zajištěnou stravu v cíli. 

Parkování bude před vojenskou Nemocnicí na louce, kde budou dobrovolní hasiči Těchonín organizovat parkování vozidel účastníků pochodů.

Na startu i na CP budou k dispozici desinfekční prostředky a vzhledem k nepříznivé situaci Vás žádáme, abyste se vybavili i rouškami.

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR a přijatými protiepidemickými opatřeními ze strany Ministerstva zdravotnictví si Vás dovolujeme požádat o

dodržování 2 m rozestupů, používání roušek a přijetí dalších účinných opatření z Vaší strany, směřujících k přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci.

Děkujeme za pochopení.

Váš Pochodnický spolek

Ing. Bc. Robert Čada

Mapové podklady si můžete stáhnout zde:

Krátká trasa:

https://mapy.cz/s/besonocuve

Dlouhá trasa:

https://mapy.cz/s/makobenaze